หน้าหลัก

ห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องอาหาร
ห้องจัดเลี้ยง
ท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง
ติดต่อเรา
   
  35/5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Tel : 66 (035) 241 - 444
Fax : 66 (035) 241 - 110
Email : riverview05@hotmail.com
Website : www.riverviewplace.com, www.riverviewplacehotel.com
 
Home