หน้าหลัก

ห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องอาหาร
ห้องจัดเลี้ยง
ท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง
ติดต่อเรา
 
 
ห้องเฟื่องฟ้า

ห้องสุพรรณิกา

ห้องชวนชม

ห้องการะเกด

ห้องชวนชื่น

ห้องจามจุรี

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 4

ชั้น 1

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

150

80

20

60

20

20

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน
 
River View Place Hotel
 
Home